U wilt met ons in contact komen?

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Contact
Naam   M   V
Adres
Postcode
Plaats
Land
Telefoon
Fax
E-mail
Bericht
capt
(Type de 4 cijfers over)Maak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020