pijl Alle positieve reacties zijn welkom!

Wilt u een bericht achter laten in het gastenboek?
Gastenboek
Naam
E-mail
Website
Bericht
capt (Type de 4 cijfers over)

# 1)  02-06-2013 14:58 »
Naam Luqman Hakim
E-mail she_looks@ymail.com
Website (none)
Bericht salam taklim katur para sedulur sedoyo. Langkung utami kagem Bapak Dirman.. Matur nuwun sampun dipun tepangaken website ipun. Barakallah..

# 2)  05-01-2013 10:30 »
Naam yayat hidayat amir
E-mail yeha_amir@yahoo.com
Website (none)
Bericht semoga bapak sekeluarga selalu sehat wal afiat. saya salut, penduduk suriname keturunan jawa konsisten memuliakan basa jawa. Salam dari Tegal Indonesia

# 3)  30-10-2012 15:41 »
Naam umar sofii
E-mail fiernakaha@yahoo.co.id
Website http://none
Bericht menawi purun mirengaken pengajian damel bahasa jawa meniko alamate: radio aswaja fm ponorogo saben jam 1 siang waktu tanah jawa, streaming, maturs suwun

# 4)  01-03-2012 12:21 »
Naam Basri Hasan
E-mail basri_hasan@yahoo.com
Website (none)
Bericht sss ww gembira sekali melihat site dari rekan sebangsa dari Suriname, salam takzim Basri Hasan

# 5)  19-11-2011 00:57 »
Naam ardjo rindi suwito
E-mail rindisuwito@yahoo.co.id
Website (none)
Bericht assalamu'alaikum...wr. wb. ngaturaken sembah kaluputan dumateng panjenengan mugi kulo anggadahi luput sakderengipun soho sak sampunipun kulo ngturaken matur nembah nuwun bilih punopo kulo lan panjenengan saget kepanggih dateng mriki mugi allah paringi selamet, seger waras syukur sugeng pepanggihan kalian kulo Ardjo Rindi Suwito

# 6)  03-11-2011 03:57 »
Naam Maman Arh
E-mail maman-arh@ymail.com
Website http://www.banisyuhada.info http://w
Bericht Kula sampun maos seratan Pak Dirman wonten pagina ngajeng lan ugi sampun mangertos suraosipun. Kula rumaos kasengsem maos seratan panjenengan dene satunggaling tiyang Jawi, dereng nate tindak dhateng tanah Jawi nanging saged mumpuni anggenipun migunaaken basa Jawi, basa Indonesia kaliyan basa-basa sanesipun. Menawi dipun bandingaken kaliyan umumipun tiyang Jawi wonten ing tanah Jawi, panjenengan punika langkung nJaweni katimbang tiyang Jawi Piyambak. Mboten sisah tebih-tebih, lare-lare kula piya

# 7)  02-10-2011 18:35 »
Naam ibnu
E-mail ibnusal69@gmail.com, ibnusal@bismillah.c
Website http://facebook.com/ibnusal
Bericht Barakallahu fiik. Mugi2 Gusti allah tansah paring kekuatan lan kesehatan kagem Bapak.

# 8)  05-08-2011 17:30 »
Naam edy hendras wahyono
E-mail hendraswahyono@yahoo
Website http://edy-hendras.blogspot.com
Bericht Sugeng ndslu, sugeng endjang utawi sugeng siang. Salam kenal saya sangat tertaik kiprah bapak. Terus semangat Pak, Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik bagi kita semua. amien............

# 9)  05-08-2011 09:05 »
Naam Adin Dawih
E-mail adin_dawih@yahoo.com
Website (none)
Bericht Ass Wr Wb, Pak Dirman, slama kenal sebelumnya, saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa 1432 H/2011 M, smeoga ibadah puasa kita tahun ini menjadikan kita lebih bertaqwa kepada allah Swt, amiin. Wslm Adin dan Keluarga

# 10)  13-06-2011 12:33 »
Naam Mustafa
E-mail mustafa.limin@gmail.com
Website (none)
Bericht Salaam Pak, ziet dit aub niet als een negatieve reactie.Maar U moet toch eve goed kijken naar het arabiche tekst van surat Alfaatigah.Er zitten een paar typefouten in.En voor de rest Heel veel succes met uw site. wsm alaikum Mus

# 11)  27-02-2011 03:24 »
Naam syahrir pudja
E-mail syahrir.pudjanarto@gmail.com
Website (none)
Bericht Kagem Pak Dirman, Pitutur ingkang sae dumateng sederek2 Jawi wonten ing pundi kemawon.Kulo tumut ndukung perjuangan bapak,amergi tasih kathah sederek2 ingkang dereng leres numindaki Ka Islam an.Mugi2 sageto kebukak manah ipun lan numindaki menopo ingkang dipun ajaraken kaliyan Rosulullah. Salam kagem Pak Dirman sakeluwargo. Saking Syahrir - Kota Kudus,Indonesia

# 12)  13-02-2011 19:33 »
Naam Saifullah
E-mail annur_3@hotmail.com
Website (none)
Bericht Ass.wr.wb.Alhamdulillah Bpk:Moentarie uit eindelijk heeft U eigen Site.Moge Allah s.w.t.hidaiyah schenken en meer informatie over de Islam inscha Allah.Wassalamu'alaikum wr.wb.Maak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020