» Mala-ekat.*

Wat is dit?

YŤn awakť dhťwť ndelok/ndeleng jeneng2ť mala-ekat iku, sakabŤhť sangka kitab Injil. Jeneng2e mala-ekat lan nabi ana ing kitab2 suci Al Qurían sangka agama Islam lan kitab Injil sangka agama kristen iku padha amarga sumbere padha wae. Ana panjelasan ing ngisor iki tak terangake jenenge mala-ekat2 lan jenenge kitab2e.
Kejawen - Layang Jayabaya - Joborala - Mokohala - Hosoropala - Hojorala - Somara Bumi.
Jawa - JabraŽl - MikaŽl - Isropel - IjraŽl - Iblis.
Agama Kristen - Kitab Injil - GabriŽl - MichaŽl - Lucifer.
Agama Islam - Kitab Qur'an - Jibriil - Mikaal - Izrofiil - Ijro-iil - Iblies.


Iki jenenge ingkang padha sumbere:
GabriŽl = Jibriil = Joborala = JabraŽl

MichaŽl = Mikaal = Mokohala = MikaŽl

Izrofiil = Hosoropala = Isropel

Ijra-iil = Hojorala = IjraŽl

Lucifer = Iblies = Somara Bumi = Iblis


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020