» Tembang dolanan.*

Wat is dit?

Tembang dolanan 1

Sluku-sluku bathok.

Sluku-sluku bathok
Bathoké éla-élo
Si rama menyang Solo
Olèh-olèhé payung motha
Di gelar nèng ngisor nangka
Tak jenthir lololobah
Wong mati ora obah
Nek obah medeni bocah
Nek urip golèkna dhuwit
Ditukokna beras olèh sak jimpit
Diliwet dadi intip
Sambelna lombok riwit
Kepedesen njerit njerit.
(Yen dolanan kancane diitik2 apa dijiwit supaya njerit2)

Lagu Dolanan Anak Anak Jawa.1Tembang dolanan 2

Esuk-Esuk
Wayahe turu kepati
Manuke wis padha muni
Rame kapiarsih ngegungke asmane Gusti
Tjitjit tjuit tjitjit tjitjit tjuit...

Sisih wetan bang beranang
Aja padha ongkang-ongkang
Kakang menyang blumbang
Sesutji nuli sembahyang...

Esuk-esuk uthuk-uthuk
Gununge katon Ngrenggunuk
Gendhuk aja ngantuk
kae adane wis nyeluk
Allahu akbar...Allahu akbar

Bocah cilik-cilik
Bocah cilik-cilik
Tata tharik-tharik
Sandangane resik kelakuane betjik

Sidji loro telu
Tangane sendeku
Mirengake guru
Menawa didangu

Islam agamaku
Allôh Pengeranku
Muhammad nabiku
Quran hadis panutanku

Sumber: Ibu Darti Pudar, Malang, Indonesia

Lagu Dolanan Anak Anak Jawa.2

Ilir Ilir - Jamuran - Sluku Sluku Bathok - Kodhok Ngorek.Lagu Dolanan Anak Anak Jawa.3

Míntok tak kandanani. - Gundúl-gundúl pacúl. - Kupu kuwi tak encupé. - Jaranan. - Suwé ora jamu. - Ayó numpak sepúr. - Aja ramé-ramé. - Cublak-cublak suweng. - Sir kusir mbang kembangan.- Andé-andé lumut.[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020