» Pangur.*

Wat is dit?

Pangur.
Pangur iku adat Jawa ingkang di anakaké sak durungé bocah wedòk/lanang dewasa. Untu sing landep, untu 6 ing gusi dhuwur di kikiri, supaya untuné bisa padha dawané. Dadi untuné ora dhawa cendhèk. Maksudé: Supaya mèn dadi wong sing wis dewasa ing akal pikiré. Ana madksud liyan: Supaya yen ngguyu bèn ketok ayu/ganteng. Ana katerangan yèn untu 6 iku andhuwèni sifat sing ora apik: kaya déné kemproh, males, ora bisa njimuk kaputusan, sensualitas/seneng nggodoh wong, mamèraké awak lan murkoh. Ana ing Suriname tukang pangur iku biasané dukun bayi utawa calak. Amarga yèn untu iku di kikiri/panguri email untu ilang, dadi yèn ngombé banyu panas (tèh utawa kopi) krasa lara apa yèn ngombé banyu anyes linu ana ing untu.


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020