» Ngapalaké soeratan sangka Quran.*

Wat is dit?

Korte Soerahs

Metode anyar: Ngapalaké suratan sinaosa ora bisa maca Arab.
Ana wong akčh sing ngagemi agama Islam, ming ora bisa maca Arab amarga wis padha tuwa lan nalika isih cilik ora belajar ngaji. Saiki waktune kanggo belajar ngaji setitik banget. Sangka iku aku gawe buku kanggo ngapalake suratan. Yen pingin ngapalake suratan sing cendak, panjenengan bisa tuku buku cilik iki karo CD-ne. CD iki bisa diputer karo CD-player biasa utawa sing ana ing mobil panjenengan. Dadi karo nglakokake montor/mobil ngiras pantes ngapalake suratan dadi terus di ganjar dening Alloh Ingkang Kuwasa. Saben ayat bisa di bulan-balčni sampčk apal, terus ngancik ayat liyane sak teruse. Buku iki di gawe mawi basa Arab - Arabe uga di latinke - maksude karo basa Landa lan basa Jawa.
Kanggo ngapalake suratan ana CD kanthi ucapan ingkang fasčh, sing ngaji ana CD iki wong Arab. CD kanggo ngapalake ayat2e Quran, amarga saben ayat tak gawe 1 nomor, dadi bisa di bulan-baleni nganti apal.

Ing nggambar ana kiwa di katonaké tulisané buku iki.
Uga yen ngeklik: Arab-Ngapalaké Quran.

Isining Buku.
S 001 Al Faatigah
S 102 At-Takaatsoer.
S 103 Al-‘Asr
S 104 Al-Hoemazah
S 105 Al-Fiel
S 106 Qoeraisj
S 107 Al-Maa-ôen
S 108 Al-Kautsar
S 109 Al-Kaafiroen
S 110 An-Nashr
S 111 Al Masad
S 112. Al-Ichlaash
S 113. Al-Falaq.
S 114. An-Naas.

Conto2 ngapalake Surat An-Naas. Saben ayat bisa di bolan-balčni sampčk apal suraté sakabahé.

Contoné basmalah.Contoné ayat nomer 1.


Ing Nederland ana CD nomor lara saben Surah di waca karo Qori2 dadi ana lagu 2. Siji alon2 lan siji kanggo wong sing dadi Imam sholat.
Buku lan CD bisa di pesen:

Suriname
Digiquranschool.
Bapak Joesoef Moentari
Telpon: 8636564
Tanginalaan 136M Clevia - Paramaribo-Noord.

Nederland.
Digiquranschool.
Bapak Ir. S. Moentari MSc.
Telpon: 070-2119647
Wapserveenstraat 558
2545 LN Den Haag
Tumrap wong sing manggon ana Nederland bisa lewat e-mail, di paringi ngerti, alamaté (adres) lan nomer telpon:
digiquranschool@gmail.com

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020