» Slamet dinten Riyaya 'Idul Adha.*

Wat is dit?


أَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا وَمِنْكُمْ، وَكُلُّ عَامٌ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ


AL-LOOHUM-MA TAQOB-BAL MIN-NAA WA MIN-KUM, WA KU-LLU ‘AA-MUN WA ANTUM BI-KHOIR.
Mugi2 Allah nampi sedaya amal betjik lan perkorbanan kita. Amin. Yaa Robbal 'Âlamiin.

Mangga sami mirengaken takbiran.[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020