» Sholaat.*

Wat is dit?

De Wudhu.


Caranipun wudzu.
1. Masuh tangan dumugi ugel2 sarana mahos:

.بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيْمِ


BIS-MIL-LAAHIR ROG-MAA-NIR-RO-GIIM
2. Kemu, nggosok untu nuceni bolonganipun irung kaping tiga.Masuk rahi sarana nijat wudzu {masuhipun kaping tiga}.
3. Masuh tangan dumugi sikut kalih kaping tiga {dipun rumiyinaken ingkang tengen}.
4. Ngusap sebagian sirah mawi toya kaping tiga.
5. Ngusap kuping kalih kaping tiga.
6. Maluh suku dumugi polok kalih kaping tiga.
Do’a sasampunipun wudzu.
Do’a sasampunipun wudzu kados ingkang kasebat nginggil lajeng do'a kados ing ngandap punika:

أَشْهَدُ أَنْ لَّاۤ إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَريْكَ لَهُ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ

وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهّـِرِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ.


ASY-HADU AL-LAA I-LAAHA IL-LAL-LOOH, WAG-DAHUU LAA SYARIIKALAH. AL-LOOHUM-MADJE-'AL-NII MINAT TAW-WABIINA WADJE-AL-NII MINAL MUTA-THOH-HIRIIN. WADJE-'ALNII MIN 'I-BAADIKASH SHOOLIGIIN.
Djawinipun:
"Kula anyekseni bilih boten wonten Pangeran kadjawi namung Allah piyambak, boten wonten ingkang anyekutoni. Lan kula anyekseni bilih saestunipun Nabi Muhammad s.a.w. punika dados kawula tuwin utusanipun Pangeran. Duh Allah mugi ndadosna ing kula kalebet ewoning tiyang ingkang sami suci lan kalebet ewoning kawula Paduka ingkang sholeh".

Sholaat Fadjr/ShubuhSholaat Dhuhr.Sholaat 'Ashr.Sholaat Maghrib.Sholaat 'Isyaa'Wektu sholat.

Wektu sholaat seluru donya


Kalian link wonten ing nginggil panjenengan saged nentůkaken waktu sholat wonten ing dunya wonten ing pundi kemawon.
Link di atas melalui Anda dapat menentukan waktu sholaat di seluruh dunia.
Bab wektu sholat ing Indonesia kula mboten salap wonten ing situs punika, amargi organisasi2 ing Indonesia sampun nentokaken waktunipun sholat wonten ing pundi kemawon.


Wektu sholat wonten ing kutho2 wonten ing Suriname.

Suriname


Albina


Paramaribo


Coronie


Wageningen


Nieuw NickerieWektu sholat wonten ing kutha2 wonten ing Nederland.

Den Haag


Maastricht


Den Bosch


Rotterdam


Amsterdam


Groningen


Utrecht


Adzaan - Egypt.Adzaan-Nederlands
[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020