» Idul Adha 2011 Rachmatullaah Islam - Sint Michielgestel - Noord Brabant *

Wat is dit?


Takbiran - Lagu Jowo Suriname.


Imam: Haji Said Roesman - Khotib: Haji Irsad Moertabat. Khutbah Boso Londo.


Khotib: Haji Irsad Moertabat. Khutbah Jowo.


Sholawatan Ibu2.


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020