» 'Idul Fitri.*

Wat is dit?

'Idul Fitri.
Idul Fitri (Basa Arab: ě╣┘Őě» ěž┘ä┘üěĚě▒ ´┐Ż─¬du l-Fiß╣şr) iku dina riyaya umat Islam sing tiba ing tanggal 1 Syawal jroning penanggalan Hijriyah. Amarga cara netepak´┐Ż tanggal 1 Syawal sing didhasarak´┐Ż marang per´┐Żdharan rembulan kasebut, mula Idul Fitri utawa Dina Riyaya tiba ing tanggal sing b´┐Żda saben taun y´┐Żn dideleng sangka kal´┐Żndher Mas´┐Żhi. Cara nemtokak´┐Ż tanggal 1 Syawal uga b´┐Żda-b´┐Żda, sa´┐Żngga bisa ana sebag´┐Żyan umat Islam sing mahargya ing tanggal Masehi sing b´┐Żda. Dadi ing Indon´┐Żsia lan Suriname pemer´┐Żntah sing kawogan nemtokak´┐Ż tanggal 1 Syawal.
Ing tanggal 1 Syawal, umat Islam kumpul wayah ´┐Żsuk lan ngayahi Sholat 'Id bebarengan ing masjid-masjid, utawa ing lapangan y´┐Żn kahanan ora udan. B´┐Żda karo ritual Sholat 'Idul Adha sing kudu pasa dhisik nalika budhal menyang papan panggonan sholat, jroning sholat 'Id iki malah disunnahak´┐Ż sarapan dhisik sadurung´┐Ż mangkat. Nandakak´┐Ż y´┐Żn wis ora pasa man´┐Żh, amarga wis lebaran utawa sasi Romadhon wis ent´┐Żk.
Sadurung´┐Ż diwiwiti sholat 'Id, biyasan´┐Ż imam ng´┐Żlikak´┐Ż tumrap sing durung nglaksanakak´┐Ż mbayar Zakat Fitrah. Wates wektu mbayar fitrah ya iku sadurung´┐Ż ngajaki sholat 'Id, d´┐Żn´┐Ż sing telat lan lagi mbayar sawis´┐Ż sholat 'Id bakal diitung minangka sedekah biyasa.


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020