»
Websites Ir. S. Moentari MSc.

Wat is dit?

Websites van Ir. Soedirman Moentari MSc.
University lecturer: Tropical Animal Husbandry and Genetic.
First degree lecturer: Biology
Lecturer: Javanese language and Digital Quran.


1. Digital Quran Learning Method.

De Digiquranschool is een stichting die tot doel heeft alternatieve leerwegen aan te bieden aan leerlingen die de Qoer'aan op een hedendaagse manier willen leren. Tevens ondersteunt zij docenten die deze manier van leren gebruiken.

2. Efficiënt studeren

Dit is een website voor studenten, scholieren en die succes in hun studiecarriëre willen bereiken.

3. Urip ana donya.

Dit is een website merendeels in het Javaans. Het Javaans dat hier wordt gebezigd is volgens de oude spelling geschreven en toegespitst op de Surinaamse Javanen.

4. Muziek uit Suriname.

Dit is een muziekwebsite, met muziekgenres die men in Suriname kan beluisteren.
5. Javaanse cultuur.

Een website over de Javaanse cultuur en gewoontes.

6. Medicinale planten en kruiden.

Een website over de medicinale planten en kruiden.

7. Cursus Javaans Online Leren.

Een website over de "Cursus Javaans Online Leren". Uniek cursus Javaans Online met ingesproken teksten. Andere websites die Javaanse taallessen geven hebben geen ingesproken teksten, alleen Javaanse teksten die in het Nederlands zijn vertaald of andersom. Het Javaans dat Javanen in Suriname en in Nederland spreken is de spreektaal. Het schrijven hebben ze meestal niet geleerd. Tegenwoordig is er een opkomst om het Javaans te leren spreken en te schrijven. Het is een taal in Suriname dat aan het verdwijnen is, wat jammer voor de multiculturele samenleving in Suriname en in Nederland. De cursus is na ervaring met het online verzorgen van een Javaanse cursus opgezet. De lessen, het huiswerk, de correctie met aantekeningen over de vordering van de cursist met videomateriaal gaan via de e-mail van de cursist.

9. Islam way of Life.

Een website over de Islamitische levenswijze.[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020